do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Ekonometrii
Informacje o Katedrze Ekonometrii
informacja ogólna
aktualności
dane teleadresowe
władze Katedry

Pracownicy
lista pracowników
lista współpracowników

Dzialalność naukowa
badania
konferencja
konferencje archiwum
seminarium naukowe

Działalność dydaktyczna
egzaminy i zaliczenia
materiały dydaktyczne
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru
inne wydziały

Studenci
koło naukowe
oprogramowanie
zbiory danych
ciekawe miejsca w sieci
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Pracownicy naukowi


dr Ewa Majerowska

Katedra Ekonometrii

Stanowisko: Adiunkt
Telefon: 058 523-14-66
Pokój116
e-mail: ewa.majerowska@ug.edu.pl
WWW: http://www.wzr.pl/~em
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Konsultacje w czasie wakacji:

środa godz. 10.30-12.00
Konsultacje w dniu 28.09 zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 HISTORIA EKONOMETRII
 BASIC ECONOMETRICS
 ANALIZA TECHNICZNA
Prowadzone ćwiczenia:
 BASIC ECONOMETRICS
 ANALIZA TECHNICZNA

Prowadzone seminaria:
ANALIZA RYNKóW FINANSOWYCH
Specjalność: Analityka gospodarcza


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

mgr, Wydział Zarządzania, 1994
dr, University of Leicester, Social Science, 1999 (Portfolio allocation problem and quantity constraints: an analysis of the Warsaw Stock Exchange)

Pełnione funkcje

Członek Wydziałowej Komisji do Spraw Nagród i Odznaczeń.

Zainteresowania naukowe

Analiza rynków finansowych, zarzadzenie ryzykiem, matematyka finansowa, ekonometria, prognozowanie ekonometryczne.wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
do strony głównej UG