do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Ekonometrii
Informacje o Katedrze Ekonometrii
informacja ogólna
aktualności
dane teleadresowe
władze Katedry

Pracownicy
lista pracowników
lista współpracowników

Dzialalność naukowa
badania
konferencja
konferencje archiwum
seminarium naukowe

Działalność dydaktyczna
egzaminy i zaliczenia
materiały dydaktyczne
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru
inne wydziały

Studenci
koło naukowe
oprogramowanie
zbiory danych
ciekawe miejsca w sieci
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Pracownicy naukowi


prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki

Katedra Ekonometrii

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Telefon: 058 523-14-55
Pokój113
e-mail: pawel.milobedzki@ug.edu.pl
WWW: http://www.wzr.pl/~milobedp
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Konsultacje w czasie wakacji:

26.09.2016 (poniedziałek) godz. 9.00-10.00

studia zaoczne informacja na stronie www.

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 HISTORIA EKONOMETRII
 EKONOMETRIA FINANSOWA
 EKONOMIA MATEMATYCZNA
 WYCENA AKTYWÓW
 EKONOMETRIA
 EKONOMETRIA FINANSOWA MSU
 EKONOMETRIA ZSZ
 EKONOMETRIA ZSZ FIR
 EKONOMIA MATEMATYCZNA MSU
Prowadzone ćwiczenia:
 MODELOWANIE PROCESÓW FINANSOWYCH
 EKONOMIA MATEMATYCZNA
 WYCENA AKTYWÓW
 EKONOMETRIA FINANSOWA
 EKONOMETRIA FINANSOWA MSU
 EKONOMETRIA ZSZ
 BADANIA OPERACYJNE MSU ZIM
 EKONOMETRIA ZSZ FIR

Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM DOKTORSKIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE RYNKU FINANSOWEGO
Specjalność: Analityka gospodarcza


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

mgr, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Produkcji, 1980 (Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych z uwzględnieniem punktów zwrotnych)
dr, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Produkcji, 1986 (Analiza stanow nierownowagi w gospodarce centralnie planowanej)
hab, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, 1995 (Zarys teorii przedsiębiorstw zorientowanych na siłę roboczą oraz jej wykorzystanie do modelowania przedsiębiorstw państwowych)

Projekty i prace wdrożeniowe

Polskie Towarzystwo Statystyczne, Euro Working Group on Financial Modelling

Zainteresowania naukowe

Ekonometria finansowa, efektywność rynku, wycena aktywów, zmienność i korelacja stóp zwrotu z instrumentów finansowych, struktura terminowa stóp procentowych, ryzyko sektorowe, relacja ceny-wolumen, labour management.wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
do strony głównej UG