do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Ekonometrii
Informacje o Katedrze Ekonometrii
informacja ogólna
aktualności
dane teleadresowe
władze Katedry

Pracownicy
lista pracowników
lista współpracowników

Dzialalność naukowa
badania
konferencja
konferencje archiwum
seminarium naukowe

Działalność dydaktyczna
egzaminy i zaliczenia
materiały dydaktyczne
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru
inne wydziały

Studenci
koło naukowe
oprogramowanie
zbiory danych
ciekawe miejsca w sieci
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Pracownicy naukowi


dr Sabina Nowak

Katedra Ekonometrii

Stanowisko: Adiunkt
Telefon: 058 523-14-66
Pokój116
e-mail: sabina.nowak@ug.edu.pl
WWW: http://wzr.pl/snowak/
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Konsultacje w czasie wakacji:

środa godz. 9.30-11.00
Konsultacjez dnia 28.09 zostają przełożone na 29.09 godz. 10.00-11.30

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone ćwiczenia:
 EKONOMETRIA

Prowadzone seminaria:
MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE RYNKóW FINANSOWYCH
Specjalność: Analityka gospodarcza


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

mgr, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, 2001 (Ocena powszechności wybranych ubezpieczeń finansowych i perspektywy ich dalszego rozwoju)
dr, Uniwersytet Gdański, Wydzial Zarządzania, 2013 (Prognozowanie stóp zwrotu z walorów notowanych na GPW w Warszawie S.A. na podstawie informacji o nierównowadze rynków cząstkowych)

Indywidualna Nagroda Rektora za pracę doktorską (2014)


Pełnione funkcje

Opiekun lokalny Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego
Koordynator ds. realizacji umowy współpracy z OSTC

Zainteresowania naukowe

Ekonometryczne modelowanie rynków finansowych.
Prognozowanie rynków kapitałowych w warunkach nierównowagi.
Efektywność rynków kapitałowych.
Mikrostruktura rynków finansowych.wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
do strony głównej UG