do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Ekonometrii
IV Konferencja Naukowa Modelowanie 2013
o konferencji
miejsce
terminy
opłaty konferencyjne
zakwaterowanie
formularz zgłoszeniowy
streszczenia referatów
program konferencji
uczestnicy konferencji
wymogi edytorskie
dojazd na konferencję

III Konferencja Naukowa Modelowanie 2009
o konferencji
miejsce
terminy
opłaty konferencyjne
zakwaterowanie
formularz zgłoszeniowy
streszczenia referatów
program konferencji
uczestnicy konferencji
wymogi edytorskie
dojazd na konferencję
galeria zdjęć

III Konferencja Naukowa Modelowanie 2009
o konferencji
formularz zgłoszeniowy
informacje edytorskie
uczestnicy konferencji
referaty prezentowane podczas konferencji
program konferencji
dojazd na konferencję
galeria zdjęć

II Konferencja Naukowa Modelowanie 2007
o konferencji
formularz zgłoszeniowy
informacje edytorskie
uczestnicy konferencji
referaty prezentowane podczas konferencji
program konferencji
dojazd na konferencję
galeria zdjęć

Jubileusz Prof. T.Kulawczuka
o uroczystości
prezentacja sylwetki Profesora Teodora Kulawczuka
program konferencji
referaty prezentowane podczas konferencji
galeria zdjęć

Jubileusz Dr J.J. Kozubskiego
o uroczystości
prezentacja sylwetki Prorektora Jerzego Jarosława Kozubskiego
galeria zdjęć
powrót do strony głównej
Konferencje
seminarium

Jubileusz Profesora Teodora Kulawczuka


Galeria zdjęć


 

Zdjęcia

Autorzy zdjęć: prof. dr hab. Andrzej Barczak (Akademia Ekonomiczna w Katowicach). sygn. A.B. 

oraz  mgr Janusz Gliński (Uniwerstytet Gdański), sygn. J.G.

 

42 palacyk

                                                                                        (Fot. A.B)

Miejsce Konferencji, pałacyk UG w Leźnie

 

41 palacyk

                                                                                        (Fot. A.B)

Miejsce Konferencji, pałacyk UG w Leźnie

 


 

 

1 otwarcie

                                                                                       (Fot. J.G) 

Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydzialu Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr. hab. Mirosława Szredera

 

2 rektor

                                                                                       (Fot. J.G.)

Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, 

dr. hab. Andrzeja Ceynowy, prof. UG

 


 

Wystapienia referentów

 

3 welfe

                                                                                       (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Władysław Welfe

(Uniwersytet Łódzki)

 

4 kudrycka

                                                                                      (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Izabella Kudrycka

(Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

 

5 milo

                                                                                       (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Władysław Milo

(Uniwersytet Łódzki)

 

6 domanski

                                                                                       (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Czesław Domański

(Uniwersytet Łódzki)

 

7 hozer

                                                                                      (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Józef Hozer

(Uniwersytet Szczeciński)

 

8 smoluk

                                                                                      (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Antoni Smoluk

(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)

 

9 wioniewski

                                                                                      (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Jerzy Witold Wiśniewski

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

10 jajuga

                                                                                     (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)

 

11 strza3a

                                                                                    (Fot. J.G.)

Dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG 

(Uniwersytet Gdański)

 

12 kulawczuk

                                                                                      (Fot. J.G.)

Dr Przemysław Kulawczuk

(Uniwersytet Gdański)

 


 

13 uczestnicy

                                                                                      (Fot. J.G.)

Uczestnicy konferencji

 

38 uczestnicy

                                                                                      (Fot. A.B.)

Uczestnicy konferencji

 

 

14 prezentacja

                                                                                      (Fot. J.G.)

Prezentacja sylwetki Jubilata przez

dr. hab. Pawła Miłobędzkiego, prof. UG

 

36 jubilat

                                                                                      (Fot. A.B.)

Jubilat, prof. dr hab. Teodor Kulawczuk

 


 

 

Zyczenia skladaja:

 

 

15 bartosiewicz dziechciarz

                                                                                    (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz

i dr hab. Józef Dziechciarz, prof. AE 

(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)

 

16 tomaszewicz domanski milo

                                                                                    (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz,

Prof. dr hab. Czeslaw Domański

oraz prof. dr hab. Władysław Milo

(Uniwersytet Łódzki)

 

17 hozer

                                                                                   (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Józef Hozer 

(Uniwersytet Szczeciński) 

 

18 barczak

                                                                                   (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Andrzej Barczak

(Akademia Ekonomiczna w Katowicach)

 

19 jajuga

                                                                                 (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga 

(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)

 

20 smoluk

                                                                                  (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Antoni Smoluk 

(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)

 

21 kolupa

                                                                                  (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Michał Kolupa 

(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 

22 wioniewski

                                                                                  (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Jerzy Witold Wiśniewski

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

24 balicki krzysztofiak

                                                                                 (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Andrzej Balicki

i prof. dr hab. Mirosław Krzysztofiak

(Uniwersytet Gdański)

 

25 ossowski

                                                                                (Fot. J.G.)

Dr hab. Jerzy Ossowski, prof. PG

(Politechnika Gdańska)

 

26 dziworska

                                                                               (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Krystyna Dziworska

(Uniwersytet Gdański) 

 

27 gaworecki

                                                                               (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Włodzimierz W. Gaworecki

(Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku)

 

28 rutka

                                                                              (Fot. J.G.)

Prof. dr hab. Ryszard Rutka

(Uniwersytet Gdański) 

 

29 paw3owicz

                                                                             (Fot. J.G.)

dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG

(Uniwersytet Gdański)    

 


 

 

23 jubilat

                                                                            (Fot. J.G.)

Jubilat obdarowany portretem przez

prof. dr. hab. Jerzego Witolda Wiśniewskiego

 

30 katedra

                                                                              (Fot. J.G.)

Pracownicy Katedry Ekonometrii

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 


 

 

39 winiarnia ii

                                                                            (Fot. A.B)

Degustacja win w piwnicy Pałacyku UG

 

40 winiarnia i

                                                                            (Fot. A.B)

Degustacja win w piwnicy Pałacyku UG


102_3819a

                                                                            (Fot. A.B.)

Uroczysta kolacja. Jubilat z Małżonką

 

31 kolacja i

                                                                            (Fot. J.G.)

Uroczysta kolacja

 

32 kolacja ii 

                                                                            (Fot. J.G.)

Uroczysta kolacja

 

35 kolacja iii

                                                                           (Fot. A.B.)

Uroczysta kolacja

 

33 kwiaty

                                                                           (Fot. J.G.)

Kwiaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału